• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius

Wat na de Middenschool?

Nadat de leerlingen de twee leerjaren van de eerste graad van het secundair onderwijs hebben doorlopen in de middenschool gaan zij normaliter over naar de tweede graad. Deze tweede graad bevindt zich (samen met de derde graad) in de bovenbouw. De bovenbouw in onze campus heet Koninklijk Atheneum Mercurius. Meer informatie over deze school vind je op hun website.

Attest en advies van de delibererende klassenraad

Aan het einde van het schooljaar beraadslaagt de delibererende klassenraad over de schoolloopbaan van elke leerling. Hierbij wordt beslist of de leerling al dan niet geslaagd is.

Naast dit attest geeft de delibererende klassenraad ook steeds een advies mee omtrent de studiekeuze. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de leerling gedurende de schoolloopbaan in de middenschool.Studiekeuze en mogelijkheden

ASO - TSO - KSO

BSO

binnenkort ...

Start examens

Donderdag, 15 juni 2017

Einde examens

Vrijdag, 23 juni 2017

Proclamatie 2de jaar

Woensdag, 28 juni 2017


Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ms.lommel@g-o.be


Luisterpuntbibliotheek

"GO! campus Mercurius werd peter van maar liefst drie Luisterpuntboeken. Tijd voor de ik-haat-lezen-filmploeg om polshoogte te nemen ..."