• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius

Wat na de 1ste graad

Nadat de leerlingen de twee leerjaren van de eerste graad van het secundair onderwijs hebben doorlopen gaan zij normaliter over naar de tweede graad. Deze tweede graad bevindt zich (samen met de derde graad) in de bovenbouw. Meer informatie vind je op onze andere website.

Attest en advies van de delibererende klassenraad

Aan het einde van het schooljaar beraadslaagt de delibererende klassenraad over de schoolloopbaan van elke leerling. Hierbij wordt beslist of de leerling al dan niet geslaagd is.

Naast dit attest geeft de delibererende klassenraad ook steeds een advies mee omtrent de studiekeuze. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de leerling gedurende de schoolloopbaan in de middenschool.Studiekeuze en mogelijkheden

ASO - TSO - KSO

BSO


AED-toestel

Campus Mercurius Lommel krijgt binnenkort een Automatische Externe Defibrillator (AED).Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ms.lommel@g-o.be