• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius


2de jaar A-stroom: Economische voorbereiding

Voor wie is het tweede leerjaar van de a-stroom geschikt?

  • leerlingen die het eerste leerjaar in de a-stroom met succes hebben beeindigd en daarbij een A-attest hebben verkregen

Welke vakken krijg je?

De leerlingen van het tweede leerjaar in de a-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 26 lesuren. Daarnaast maken zij een keuze uit enkele opties van 6 lesuren. Deze keuze is helemaal nog niet definitief. We willen de leerlingen in de middenschool laten proeven van een keuzeoptie om zo, in de tweede graad, een goede studiekeuze te maken.

Economische voorbereiding

Wil je een eigen minionderneming runnen? Wil je meer te weten komen over geld, kopen en verkopen? Wil je goed voorbereid zijn op economie in de tweede graad? Zie je het zitten om snel en blind te leren typen? Kies dan voor Economische voorbereiding.

Wat kan je kiezen na het tweede jaar?

Je kan alle studierichtingen van het derde jaar kiezen, met uitzondering van Latijn.

Lessentabel 2de jaar A-stroom: Economische voorbereiding


Vakken2de leerjaar
Gemeenschappelijk basispakket:
Godsdienst/zedenleer2
Nederlands5
Frans3
Engels2
Wiskunde4
Geschiedenis2
Aardrijkskunde1
Natuurweteschappen2
Techniek2
Plastische opvoeding1
Lichamelijke opvoeding2
Optie Economische voorbereiding:
Handel\Toegepaste       informatica\Dactylografie6
Totaal32

Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ms.lommel@g-o.be


Luisterpuntbibliotheek

"GO! campus Mercurius werd peter van maar liefst drie Luisterpuntboeken. Tijd voor de ik-haat-lezen-filmploeg om polshoogte te nemen ..."