• Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius
 • Campus Mercurius


1ste jaar B-stroom

Voor wie is het eerste leerjaar van de b-stroom geschikt?

 • Leerlingen die graag hun handen uit de mouwen steken en een praktische opleiding willen.
 • Leerlingen die aan het einde van het basisonderwijs geen getuigschrift ontvangen hebben.

Welke vakken krijg je?

De leerlingen van het eerste leerjaar in de b-stroom krijgen een gemeenschappelijk basispakket van 32 lesuren.

Wat houdt het vak Project Algemene Vakken in?

Binnen PAV vervallen de klassieke grenzen tussen de vakken. Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurwetenschappen worden niet apart gegeven, maar in overkoepelende projecten. Voorbeeld: er wordt drie weken gewerkt rond het thema wonen. Hierbij zullen de leerlingen werken aan:

 • woordenschat (vb. cement, nok, plamuren ...)
 • rekenvaardigheid (vb. hoeken meten, inhoud berekenen ...)
 • ruimtelijk inzicht (vb. plattegrond van een huis)
 • aardrijkskunde (vb. open, halfopen en gesloten bebouwing, hoe worden huizen elders gebouwd ...)
 • geschiedenis (vb. hoe werden huizen vroeger gebouwd)

PAV staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerstof en basisvaardigheden in herkenbare en bruikbare contexten.

Wat kan je kiezen na het eerste jaar?

Je kan naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar, hierbij kies je een combinatie van twee beroepenvelden. Je kan ook instromen in het eerste jaar van de a-stroom, mits advies van de klassenraad.Lessentabel 1ste jaar B-stroom


Vakken1ste leerjaar
Godsdienst/zedenleer2
PAV13
Frans2
Techniek10
Plastische opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Lichamelijke opvoeding2
Totaal32

Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ms.lommel@g-o.be


Luisterpuntbibliotheek

"GO! campus Mercurius werd peter van maar liefst drie Luisterpuntboeken. Tijd voor de ik-haat-lezen-filmploeg om polshoogte te nemen ..."