• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius

Praktische organisatie

Schooluren:

Middagmaal / broodjes

Dagelijks kan je op school gedurende de voormiddag- en middagpauze een broodje kopen naar keuze. Ook wordt er tijdens de middag verse soep aangeboden. De broodjes en de soep zijn te verkrijgen tegen democratische prijzen en dienen contant afgerekend te worden.

Middagpauze

Enkel als je leerling bent in het 6de jaar of 7 Kantoor mag je, zonder toestemming van de directeur de school 's middags verlaten. De leerlingen van het 3de, 4de en 5de jaar die binnen een straal van 3 km van de school wonen, kunnen een groen pasje aanvragen waarmee zij 's middags de school mogen verlaten.

Inschrijvingen

Bij de inschrijving is de aanwezigheid van de ouders gewenst. Een uittreksel uit de geboorteakte, het rapport en/of getuigschrift van de vorige studies moeten voorgelegd worden.

Internaat

Onze school heeft een overeenkomst met het internaat “De Immert”, dat het vervoer tussen het internaat en de campus verzorgt.

Voor meer informatie kan je de website van het internaat raadplegen

Handboeken

Handboeken bestel je tijdig via Iddink Boekenfondsservice België. Je boekenpakket wordt in de laatste weken van de vakantie door TNT op je thuisadres bezorgd. Iddink biedt je de mogelijkheid om een betalingsregeling in termijnen af te sluiten.
Alle informatie over het pakket, de bezorging en de betaling kan je vinden op www.iddink.be

Studietoelage

Om een studietoelage te bekomen, moet je voldoen aan nationaliteitsvereisten en aan de wettelijke pedagogische en financiële voorwaarden. Aanvraagformulieren en meer informatie hieromtrent kunnen verkregen worden op het secretariaat van onze school.

Zij moeten - bij voorkeur - aangetekend verstuurd worden naar:
   Dienst voor Studietoelagen - 11de Directie
   Universiteitslaan 1
   3500 Hasselt
   tel. + 32 011 23 81 01


GWP Parijs 2017Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ka.lommel@g-o.be