• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius

Leerlingenbegeleiding

Leren leren

Een team van leraren staat klaar om leerlingen te leren studeren en een extra ondersteuning te geven.

Aanleren van een studiemethode

In de maand september krijgen de leerlingen 3 aso-tso iedere week een extra lesuur "leren leren". Tijdens dat lesuur worden er een aantal studiemethoden aangeleerd zoals mind-mapping, werken met studiekaarten, maken van samenvattingen,... .

Vlak voor de eerste examenperiode krijgen de leerlingen nog een workshop rond het voorbereiden van hun examens.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding is er voor alle leerlingen die een achterstand hebben of moeilijkheden ervaren voor een bepaald vak. Een gevarieerd aantal leerkrachten ondersteunt je bij het maken van opdrachten die je van je vakleerkracht gekregen hebt om je achterstand weg te werken. Studiebegeleiding wordt georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag het 8ste lesuur en woensdag tussen 12.30 u tot 13.20 u.

Studeren op school

Als je thuis niet de gelegenheid hebt om rustig en geconcentreerd te werken, geven wij je de mogelijkheid om op school te studeren.

Taaltraject

Het taaltraject dient om je basiskennis Nederlands bij te werken. Je kan hiervoor terecht bij onze taalcoach op woensdag tussen 12.30 u en 13.20 u.

Open leercentrum

Op onze school is er een O.L.C. (open leercentrum) waar leerlingen tijdens de middag terecht kunnen om te werken aan hun opdrachten. Hierbij kunnen ze de computers met internettoegang gebruiken.


Klassenraad

Regelmatig vergaderen directie, leerkrachten en het C.L.B. over jouw studievorderingen of leerproblemen. Zo kunnen ze je tijdig helpen en begeleiden met je studie, of relatieproblemen met je klasgenoten.

De 'groene leerkracht'

Deze vertrouwenspersoon begeleidt je bij je studies door je te motiveren, je te helpen plannen, je studiemethode bij te schaven en aan een positieve resultaatsverwachting te werken.

Bee Happy Bee Sweet team

Dit is een team van leraren dat zich vooral bezig houdt met de problematiek rond pesten. In het begin van het schooljaar werken alle leerlingen van onze campus aan een project waarbij ze geconfronteerd worden met alle aspecten rond pesten. (Project 2013-2014)

Verder houdt het team zich bezig met het oplossen van pestsituaties met de 'No blame'-methode waarbij niemand wordt beschuldigd en de leerlingen onderling geconfronteerd worden met mekaars gevoelens.

C.L.B.

Een gespecialiseerd team, bestaande uit onder andere een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegster, staat je met raad en daad bij. Je kan er zowel voor studieproblemen als voor persoonlijke moeilijkheden terecht. Het C.L.B.-centrum ligt op dezelfde campus als de school.


GWP Parijs 2017Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ka.lommel@g-o.be