• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius

Project 'Street Art' door de leerlingen van 3SDE

Maandag, 31 maart tot vrijdag, 4 april 2014

In de week voor de paasvakantie werkten de leerlingen van het 3de jaar schilderwerk en decoratie rond het thema ‘Street Art’. Op maandag zochten ze informatie op over dit onderwerp en troffen ze de voorbereidingen voor een uitstap naar Hasselt op dinsdag. In Hasselt wandelden ze de ‘Street Art Route’ en deden ze inspiratie op om woensdag en donderdag zelf aan de slag te kunnen gaan. Op vrijdagmiddag stelden de leerlingen hun kunstwerken tentoon naar het voorbeeld van de kunstenaar ‘Slinkatchu’ en het kunstwerk ‘Birds’.

Zwerfvuilactie

Vrijdag, 28 maart 2014

In het kader van Milieuzorg Op School namen de leerlingen van het Ecoteam deel aan de jaarlijkse zwerfvuilactie die de stad Lommel samen met Limburg.net en Ovam organiseert. Op deze manier werkten we samen aan een schone stad.

Integratiedag

Donderdag, 27 maart 2014

Op donderdagvoormiddag 27 maart brachten de leerlingen van het tweede jaar van de Middenschool een bezoek aan het Atheneum. Tijdens dit bezoek maakten ze aan de hand van verschillende workshops kennis met de richtingen en de leerkrachten van het Atheneum.
meer...

Workshop Hoger, Lager!

Donderdag, 27 maart 2014

Op donderdag 27 maart 2014 namen de leerlingen van 5 ASO in Gent deel aan de workshop ‘Hoger, lager!’, die georganiseerd werd door de UGent.
Tijdens deze workshop kwamen diverse kostensoorten aan bod, maar ook calculatiemethoden om de kostprijs te berekenen. Als afsluiter was er een competitief spel waarbij de leerlingen een offerte moesten opmaken en onderhandelen met als doel de offerte binnen te halen.

Infosessie voor 2de jaars.

Vrijdag, 21 maart 2014

Op vrijdag 21 maart brachten de leerlingen van het tweede jaar van de middenschool een eerste bezoekje aan het Atheneum. De leerlingen en hun ouders kregen gedurende 1 uur uitleg over de werking en de aangeboden richtingen van het Atheneum. Op donderdag 27 maart zullen deze leerlingen dan deelnemen aan enkele workshops om op een praktische manier kennis te maken met de richtingen. Hierover werd dan ook al de nodige uitleg gegeven

Multicultureel promoteam.

Maandag, 17 maart 2014

Op maandag 17 maart bracht het multicultureel promoteam een bezoek aan onze school voor de leerlingen van 6 ASO /TSO en 7 Kantoor.
Het doel van deze infosessie is om jongeren, en in het bijzonder allochtone jongeren, te informeren over het hoger onderwijs. De studenten uit het promoteam proberen onze leerlingen te motiveren om de stap naar het hoger onderwijs te zetten door hun eigen succesverhaal te vertellen.

5de en 6de jaar Informaticabeheer organiseren LAN-party

Vrijdag, 14 maart 2014

De leerlingen van het 5de en 6de jaar Informaticabeheer van Go! Atheneum campus Mercurius inLommel organiseerden vrijdagavond in kader van het behalen van hun attest bedrijfsbeheer een heuse LAN-party. meer...

SOS (Schilder op school)

Donderdag, 13 maart 2014

Donderdag 13 maart 2014 namen de leerlingen van 5 en 6 childerwerken en decoratie deel aan het project ‘SOS Schilder op School’ en dit in samenwerking met de leerlingen van het 6de leerjaar van basisschool Kla4tje. Dit kwam in stand op initiatief van de Bouwunie, IVF en Building Heroes. Op deze manier maken de leerlingen van de basisschool kennis, met verschillende facetten van het schildersvak. meer...

Verruim je horizon

Vrijdag, 28 februari 2014

Op vrijdag 28 februari 2014 brachten de leerlingen van 6 tso en bso een bezoek aan de beroepeninfobeurs "Verruim je horizon" te Hasselt. De leerlingen volgden in de voormiddag twee infosessies, nl. hoe solliciteren? en schoolverlatersles. In de namiddag kregen de leerlingen de mogelijkheid om via verschillende routes kennis te maken met allerhande opleidingen.

Aandeelhoudersvergadering "Hout van jou"

Vrijdag, 21 februari 2014

Op vrijdag 21 februari hield mini-onderneming Hout van Jou haar tweede aandeelhoudersvergadering.

De leerlingen van 6 economie en handel brachten de aandeelhouders niet enkel op de hoogte van hun omzetcijfer, ook de “positionswitch” van de directeurs werd bekend gemaakt. Het financieel departement zorgde voor het hoogtepunt van de avond: het eerste boekjaar werd met winst afgerond. De avond werd afgesloten met een gezellige receptie.
Emile Defooz 6 EMT

Franstalige film

Dinsdag, 25 februari 2014

Op dinsdag 25 februari woonden de leerlingen van Campus Mercurius de filmvoorstellingen ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ of ‘Le Petit Nicolas’ bij in Utopolis Lommel. Zo leerden ze een stukje Franse filmcultuur kennen en werkten ze aan hun luistervaardigheid. Later werd er in de lessen Frans of PAV teruggekoppeld naar de film aan de hand van spreek- en schrijfopdrachten.

GO! Mercurius Lommel bezoekt Batibouw

Maandag, 24 februari 2014

Batibouw is de bouwbeurs bij uitstek. Niet enkel voor mensen die gaan bouwen is de beurs interessant, ook de leerlingen van Elektrische Installaties van GO! Mercurius Lommel brachten een leerrijk bezoek aan de beurs.

De leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar Elektrische Installaties maakten kennis met de nieuwste technieken en technologieën: groene ernergie, domotica, leds,...

SID-in

Vrijdag, 21 februari 2014

Op vrijdag 21 februari brachten de leerlingen van 6 ASO en TSO en 7 Kantoor een bezoek aan de studie-informatiedagen (SID-in) te Genk. De leerlingen kregen er de gelegenheid om informatie in te winnen bij hogescholen en universiteiten.

Belfair

Woensdag 19 en donderdag 20 februari 2014

Op woensdag 19 en donderdag 20 februari brachten de leerlingen van 6 kantoor en 7 kantooradministratie en gegevensbeheer een bezoek aan de Belfairbeurs te Gent, een internationale beurs voor virtuele bedrijven. Op woensdag bouwden de leerlingen de stand op, terwijl ze op donderdag vooral kennismaakten met het handel drijven en het aan- en verkopen van goederen in het Nederlands, Frans en Engels.

Junior Journalist Amina Kajan

Februari 2014

Amina Kajan uit de klas 3 wetenschappen is onlangs in de prijzen gevallen bij de Junior Journalist-wedstrijd. Zij ontving een prijs in de categorie ‘reeks 3’. De opdracht was om een interview uit te schrijven rond het thema ‘oorlog en vrede’. Amina interviewde haar oom die in 1992 meegevochten heeft in de oorlog in Bosnië.

Bedrijfsbezoek Nike

Maandag, 17 februari 2014

De leerlingen van 6 Handel en 6 Kantoor bezochten Nike in Laakdal. In het kader van de lessen Logistiek kregen ze een bedrijfspresentatie en een rondleiding. De theorie van stellingstapeling, blokstapeling, reachtruck, veiligheid, CMR, VAS, verpakking, … werd nu praktisch ervaren.

Beroepeninformatieavond

Maandag, 10 februari 2014

Op maandag 10 februari organiseerden de Rotaryclubs van Noord-Limburg een beroepeninformatieavond. Onze leerlingen van het zesde en zevende jaar konden hier kennismaken met een 80-tal informanten die hen meer konden vertellen over de inhoud van hun job en hun ervaringen. Hierdoor kregen onze leerlingen een betere kijk op het beroep dat ze later misschien zelf willen uitoefenen.

Ecoteam

Woensdag, 5 februari 2014

Met grote trots melden we onze eerst activiteit van het nieuwe ‘ecoteam’! Op woensdag 05 februari hebben wij samen met enkele gedreven leerlingen van de tweede graad de bomen op onze campus voorzien van enkele voederbollen,…. Op deze manier helpen we de vogels in deze koude periode aan extra eten.

Elektro Challenge.

Donderdag, 30 en vrijdag, 31 januari 2014

Donderdag 30 januari vertrokken onze leerlingen van 5 en 6 EI naar het VDAB-centrum in Herentals, waar ze op geheel zelfstandige basis residentiële schakelingen afwerkten. Na deze praktische proef, die een hele dag duurde, kregen ze feedback van de jury. Op het eindresultaat is het nog even wachten; dat wordt pas volgende maand bekendgemaakt. Het project was een unieke ervaring voor onze leerlingen.

Ondernemer voor de klas

Donderdag, 23 januari 2014

Donderdag 23 januari gaf Dhr. Michiels, Site Manager van Puratos in Lummen een logistieke bedrijfspresentatie. De leerlingen van 6 Handel kregen een uiteenzetting over de werking van het bedrijf dat gespecialiseerd is in bakkerijgrondstoffen.

Infoavond over studiekeuzebegeleiding

Donderdag, 23 januari 2014

Op deze infoavond werden o.a. de activiteiten die we als school ondernemen en de werking van het puntensysteem en de opleidingen in de hogeschool/universiteiten toegelicht. Powerpointpresentatie

Studiedagen te LIMTEC in Genk

Donderdag, 9 en vrijdag, 10 januari 2014

Onze leerlingen van 5 en 6 elektrische installaties hebben bij Limtec in Genk een tweedaagse opleiding gevolgd. Ze leerden er onder andere schema’s ontwerpen voor residentiële en industriële toepassingen met behulp van het softwareprogramma EPLAN.

Wereldhandelsspel op Campus Mercurius Lommel

Vrijdag, 20 december 2013

De laatste dag voor de vakantie werden de leerlingen om 9.00 uur op school ontvangen voor een heerlijk - maar ook eerlijk - ‘Fair Trade’ ontbijt. Daarna werd het wereldhandelsspel gespeeld. Doel van het spel was om spelenderwijs inzicht te verwerven in de werking van de internationale handelsmechanismen. De leerlingen hebben - aan de hand van het produceren van goederen, het onderhandelen over de kostprijs van materialen en het verkopen van hun handelswaar - ervaren hoe rijkdom ontstaat of verdwijnt.

De eerste aandeelhoudersvergadering van “Hout van jou”

Vrijdag, 22 november 2013

De eerste paletten zijn verwerkt, de eerste meubels zijn verkocht en onze eerste ster is binnen. Nadat het startschot werd gegeven op de kick off in Genk organiseerden wij, leerlingen van het 6e jaar handel en economie van Ka Campus Mercurius in Lommel, onze eerste aandeelhoudersvergadering lees verder ...

3BSO bezoekt Hidrodoe

Donderdag, 21 november 2013

In het kader van de lessen PAV met als thema “water”, bezochten de leerlingen van 3 BSO het educatief centrum Hidrodoe. Aan de hand van een 4D-film en een rondleiding werd onze jongens en meisjes getoond welke stappen ondernomen worden om water tot drinkbaar water te maken.

3BSO bezoekt Aquafin

Donderdag, 14 november 2013

In het kader van de lessen PAV met als thema ”water”, bezochten de leerlingen van 3BSO het waterzuiveringsstation van Aquafin. Aan de hand van een presentatie en een rondleiding leerden onze jongens en meisjes heel wat bij over de werking van een waterzuiveringsstation.

Virtueel kantoor

Schooljaar 2013 - 2014

Een virtueel kantoor is een oefenfirma met als opzet ervaring te verwerven voor een verdere opleiding of het bedrijfsleven. Dit project wordt gebruikt in scholen (o.a. Secundair en Hoger onderwijs), opleidingsinstellingen, organisaties voor training, bedrijven en selectiekantoren. verder ...

Bee Happy Bee Sweet

Woensdag, 9 oktober 2013

voor de vierde keer onze projectdag ‘Bee Happy Bee Sweet’. Vanaf dit schooljaar werkten we ook samen met de basisschool ’t Klaviertje. We willen als campus een duidelijk signaal geven: pesten kan bij ons echt niet! verder ...

Bezoek Coca Cola vierdejaars

Donderdag, 17 oktober 2013

De leerlingen van het vierde jaar brachten een bezoek aan het European Visitors Center van Coca Cola in Antwerpen. Aan de hand van een filmpje kregen ze een overzicht van de geschiedenis van Coca Cola en het ruime aanbod dat ze in België en Luxemburg op de markt brengen. In het distributiecentrum kregen ze van de gids wat meer uitleg over de verdeling van de producten. Nadien trokken we verder naar de fabriek waar de grote en kleine pet- flessen worden geblazen, gevuld, geëtiketteerd en verpakt.

Teambuilding minionderneming en virtueel kantoor

Donderdag, 17 oktober 2013

In het kader van hun mini-onderneming en virtueel kantoor gingen de leerlingen van 6EMT, 6EWI, 6HA, 7KA naar het Action Park te Kiewit, om er aan teambuilding te doen . In de voormiddag stond er een klimtoren met deathride klaar en werd er door een speleobox gekropen. ’s Namiddags waren er nog een hoogteparcours en enkele groepspelletjes.

binnenkort ...

GWP Lille-Parijs of Citytrips

Maandag, 31 maart tot vrijdag, 4 april 2014

Infonamiddag: middenschool & atheneum

Zaterdag, 26 april 2014 (van 12 u tot 18 u)

voor meer info...

Sponsorloop

Woensdag, 30 april 2014

Lipdub januari 2013


Sponsorloop t.v.v. Nicaragua