• Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
  • Campus Mercurius
Cross der Jongeren

Cross der Jongeren.

Woensdag, 25 januari 2017

Naar jaarlijkse gewoonte, hebben een aantal van onze leerling deelgenomen aan de Cross der Jongeren. Ondanks het kille weer, hebben onze leerlingen puike prestaties geleverd. Uitschieter was Rinor Maxhuni (3EWi) met een zilveren Medaille! Proficiat!

 VSK Boudewijngebouw

Minionderneming: 1ste aandeelhoudersvergadering.

Maandag, 25 november 2016

Mini-onderneming Recyrom hield op 25 november 2016 haar eerste aandeelhoudersvergadering. Gedelegeerd bestuurder Hanna De Geyndt stelde de mini-onderneming voor tijdens het welkomstwoord. Vervolgens stelden de andere departementen zichzelf voor.

verder...

 VSK Boudewijngebouw

Rode Neuzen Dag

Maandag, 28 november 2016

Afgelopen week hebben onze leerlingen soep bereid en verkocht ten voordele van Rode Neuzen Dag. Deze actie leverde in het totaal 387, 30 euro op. Dit bedrag wordt integraal gestort op de rekening van het goede doel.

verder...

 VSK Boudewijngebouw

Gezond ontbijt

Woensdag, 23 november 2016

Op woensdagochtend 23 november hebben onze leerlingen van het 7de jaar in het kader van de lessen PAV een gezond ontbijt aangeboden aan alle scholieren van de middenschool en het atheneum. Choco, ontbijtkoeken en fruitsap moesten plaatsmaken voor o.a. volkorenbrood/muesli, magere kaas/kipfilet en thee, hierbij rekening houdend met de gangbare gezondheidsnormen. Aan de hand van posters en een brochure kregen de leerlingen hierover ook nog extra informatie mee. Een succesvol initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Buddyproject

Buddyproject

Dinsdag, 22 november 2016

Vorige week vond op onze campus de kick-off plaats van het buddyproject. Dit project werd vorig schooljaar in samenwerking met de Soroptomisten Hamont-Achel geïntegreerd in de school en houdt in dat leerlingen van de derde graad secundair onderwijs, leerlingen van de eerste graad van basisschool Kla4tje gaan ondersteunen bij het maken van het huiswerk:
verder...

 VSK Boudewijngebouw

De voetbalkooi

Maandag, 21 november 2016

Maandag 21 november werd de voetbalkooi officieel geopend en in gebruik genomen.

De directie bedankte alle leden van de leerlingenraad die ervoor gezorgd hebben dat de volgende stap in de verfraaiing van onze speelplaats genomen werd.

 VSK Boudewijngebouw

VSK Boudewijngebouw

Donderdag, 17 november 2016

Een delegatie van de leerlingenraad werd op donderdag 17 november verwacht in het Boudewijngebouw in Brussel. De Vlaamse Scholierenkoepel organiseerde daar workshops met uiteenlopende thema’s zoals budgettering, wettelijk kader, huishoudelijk reglement en teamcharter. Niet alleen de leerlingen, maar ook hun begeleiders kwamen met heel wat nieuwe ideeën terug naar huis. verder...

Bee Happy Bee Sweet

Woensdag, 9 november 2016

Naar jaarlijkse gewoonte vond het BEE HAPPY BEE SWEET project (“BEE” verwijst naar het logo van het project “de bij”) plaats op campus Mercurius. Dit schooljaar werd de nadruk gelegd op pestgedrag via sociale media. verder...

Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Verkiezingsdag Vlaamse Scholierenkoepel

Zaterdag, 22 oktober 2016

Gino Aytas (5 EWI) is officieel verkozen tot Scholierenvertegenwoordiger, daarmee zetelt hij in de Vlaamse Onderwijsraad, oftewel de VLOR. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is een adviesraad voor de minister van onderwijs. Als er nieuwe voorstellen zijn, worden ze binnen de VLOR besproken en brengen zij een advies uit. In de VLOR zetelen vertegenwoordigers van heel wat organisaties: de CLB’s, de directies, de vakbonden, de leerlingen, ...

Lukas Luykx (5 WEWI) is officieel verkozen tot International Officer, dit wil zeggen dat Lukas lid wordt van de Europese leerlingenraad: OBESSU en bijgevolg zal deelnemen aan internationale scholierenconferenties.

Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Donderdag, 6 oktober 2016

Alle leerlingen van het vijfde jaar brachten een bezoek aan de verschillende gebeds- of ontmoetingshuizenhuizen die representatief zijn voor de verschillende levensbeschouwingen die in Lommel aanwezig zijn. Tijdens de lessen ‘levensbeschouwelijke vakken’ wordt het project verder uitgewerkt door de leerlingen van de verschillende levensbeschouwingen met elkaar in dialoog te laten treden. We beogen op die manier om zowel diversiteit als integratie van levensbeschouwingen een plaats te geven op onze school.

Levensloop 2016

Zaterdag, 17 september en zondag, 18 september 2016

Ook dit jaar gaven onze leerlingen, ouders en personeelsleden het beste van zichzelf tijdens Levensloop 2016. Ons team heeft 2000 euro bij mekaar gewandeld/gelopen voor het goede doel 'Stichting tegen kanker'.

School valt in sportprijzen

September 2016

Op de SVS-startvergadering in Hasselt werden onze school beloont voor haar 'sportieve' inspanningen. Voor haar inzet voor het project 'Sport beweegt je school' kreeg GO! Mercurius Lommel wat sportmateriaal. En dan was er nog iets om fier over te zijn. Wij werden met slechts 4 andere scholen (!) beloond voor de verschillende SNS-passen die door onze leerlingen werden aangeschaft. Uiteraard dank aan alle leerlingen die via deze weg aan een voordelig tarief aan allerlei sportactiviteiten hebben kunnen deelnemen.

Het LO-team wil er dit schooljaar in ieder geval weer helemaal voor gaan!

 Slothappening PXL Hasselt

Slothappening PXL Hasselt

Woensdag, 25 mei 2016

Sterrenregen voor minionderneming "Glassyco" GO! Atheneum Mercurius Lommel. Hier brandt de lamp!

Het werkjaar van de miniondernemingen werd zoals ieder schooljaar feestelijk afgesloten tijdens de Vlajo Mini Star Awards op 25/05 in de PXL te Hasselt. Tijdens de Star Awards worden aan de miniondernemers sterren toegekend voor verdienstelijke prestaties.
verder...

Aandeelhoudersvergadering 3

Aandeelhoudersvergadering 3 en opendeurdag op Campus Mercurius Lommel

Vrijdag, 20 en zaterdag, 21 mei 2016

Op 20 mei 2016 nodigde onze minionderneming Glassyco de aandeelhouders uit voor de derde en laatste aandeelhoudersvergadering.

We vertelden met trots wat we de afgelopen periode realiseerden met onze minionderneming en onze aandeelhouders kwamen te weten hoeveel hun aandeel precies opbracht.
verder...

excursie Hageven

Excursie Hageven

Donderdag, 12 mei 2016

De leerlingen van 3 aso namen deel aan een didactische uitstap naar het natuurreservaat ‘het Hageven’ te Neerpelt. Onder leiding van Guido Janssen, onze gids, wandelden we doorheen het gebied en maakten we kennis met de flora en fauna van dit uitgestrekt domein. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag. Met behulp van testkoffertjes analyseerden ze het vijverwater. Nadien onderzochten ze de fauna in de vijver. Hiervoor werden de aanwezige diertjes in het water gevangen en gedetermineerd. Op basis van het aantal gevonden diersoorten werd tenslotte de biologische kwaliteit van het vijverwater bepaald.

Bedrijfsbezoek DC Decathlon

Bedrijfsbezoek DC Decathlon

Dinsdag, 10 mei 2016

De leerlingen van 6 Handel, 5 Kantoor en 6 Kantoor het distributiecentrum van Decathlon in Willebroek. In het kader van de lessen logistiek kregen ze een rondleiding doorheen de twee magazijnen. Het handboek gebruikt het DC van Decathlon vaak als uitgangspunt en dat maakte een bezoek nog interessanter. De theorie van stellingstapeling, blokstapeling, orderpicking, transit, veiligheid, verpakking, … werd nu praktisch ervaren.

Talendag

Talendag

Dinsdag, 26 april 2016

In onze multiculturele samenleving worden communicatie en respect voor andermans cultuur en taal steeds belangrijkere waarden. Op GO! campus Mercurius in Lommel zijn ze zich hier goed van bewust.
verder...

Minionderneming

Minionderneming op de markt in Lommel

Woensdag, 13 april 2016

Onze minionderneming Glassyco stond op woensdagnamiddag op de markt in Lommel. Daar boden wij ons product aan voor een actieprijs.

Velen toonden interesse voor ons kraampje en kregen een brochure met informatie over Glassyco en ons product.
verder...

Minionderneming

Minionderneming gaat naar provinciale finale

Vrijdag, 16 maart 2016

Onze minionderneming Glassyco mocht deelnemen aan de provinciale finale in het Provinciehuis te Hasselt.

Hier mochten wij ons product voorstellen en ons businessplan toelichten aan een professionele jury.
verder...

Lan-party

LAN-party 2016

Vrijdag, 11 maart 2016

De leerlingen van het 5de en 6de jaar Informaticabeheer van Go! Atheneum campus Mercurius inLommel organiseerden vrijdagavond, 11 maart 2016, in kader van het behalen van hun attest bedrijfsbeheer een heuse LAN-party. Niet alleen de theorie aanleren, is belangrijk. De theorie omzetten in de praktijk is nog een grotere leerschool.
verder...

SVS-badmintontornooi

SVS-badmintontornooi

Woensdag, 2 maart 2016

Tijdens het SVS-badmintontornooi in sporthal De Soeverein, hebben onze sportieve leerlingen zich naar hartenlust kunnen uitleven. Het was een actieve en leerrijke namiddag. Een dikke proficiat aan al onze deelnemende leerlingen met in het bijzonder Emma Sevens (4EMt - bronze medaille) en Djorni Budgen (4Ha - zilveren medialle).

PxL managementspel

PxL managementspel

Vrijdag, 26 februari 2016

Op vrijdag 26 februari 2016 trokken de leerlingen van 5 EMT/EWI en Handel naar Hasselt.

Tijdens de voormiddag namen de leerlingen de Hasseltse binnenstad economisch onder de loep. Hierbij werden begrippen zoals winkelbeeld, huisstijl en marketingmix via gerichte opdrachten omgezet in de praktijk.

verder...

Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Interlevensbeschouwelijke Dialoog

Vrijdag, 26 februari 2016

De leerlingen van het zesde jaar namen deel aan een interlevensbeschouwelijke dialoog. Het doel van de activiteit was om de leerlingen in gesprek te laten treden met de vertegenwoordigers van vijf levensbeschouwelijke visies die in Lommel aanwezig zijn.

Selectie voor de provinciale finale

Selectie provinciale finale

Vrijdag, 5 februari 2016

Met heel veel trots mogen wij meedelen dat we geselecteerd zijn voor de provinciale finale die plaatsvindt op 16/03 in het Provinciehuis te Hasselt.

Samen met 6 andere miniondernemingen stellen we dan ons businessplan voor.
verder

Dag van de 100

Dag van de 100

Vrijdag, 26 februari 2016

Onze leerlingenraad, bij monde van Charlotte Theunis (4 LWI) en Gino Aytas (4 EWI) nam deel aan ‘Dag van de 100’, een debat in het Vlaams Parlement over de nieuwe eindtermen.

In twee workshops werd er gewerkt rond de eindtermen en de organisatie van een inspraakproject op school. Als afsluiter gaf minister van Onderwijs Hilde Crevits de aanwezigen nog een extra duwtje in de rug.

SID-in

SID-in

Vrijdag, 26 februari 2016

De de leerlingen van 6 aso en tso en 7 kantoor bezochten de SID-in (studie-informatiedagen) te Genk.

Ze konden aan de infostands van hogescholen en universiteiten kennis maken met het uitgebreide aanbod van studierichtingen in het hoger onderwijs.

Studeren in het hoger onderwijs

Beroepeninformatieavond

Maandag, 22 februari 2016

De leerlingen van 6 aso - 6 tso en 7 kantoor kregen de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de beroepeninformatieavond.

Hier konden ze met een aantal mensen uit verschillende beroepenvelden van gedachten wisselen. Deze avond zou de leerlingen kunnen helpen bij het maken van een juiste studiekeuze.

Studeren in het hoger onderwijs

Studeren in het hoger onderwijs

Dinsdag, 26 januari 2016

In samenwerking met het atheneum van Overpelt en Leopoldsburg werd een infoavond georganiseerd voor de leerlingen van het laatste jaar en hun ouders. Elke school gaf een korte toelichting bij de activiteiten die worden georganiseerd om de leerlingen te begeleiden, te sturen bij hun studiekeuze.

Tijdens het tweede deel van de avond werd de werking van een hogeschool/universiteit bondig uitgelegd door onze gastspreker, de heer Jos Veijfeijken. Nadien werden ook de richtingen van PXL Hasselt en U Hasselt heel kort voogesteld. Om af te sluiten kregen de mensen nog de kans om vragen te stellen aan de betrokken leerkrachten, de gastspreker en het CLB.

presentatie (65 MB)

Ondernemer voor de klas

Workshop poëzie: spreken met je stem

Dinsdag, 26 en donderdag, 28 januari 2016

De leerlingen van het 3de en vierde jaar aso en tso brachten in het kader van de poëzieweek een bezoekje aan de bibliotheek waar ze werden ondergedompeld in de kunst van het spreken met je stem. Aan de hand van kleine woordspelletjes en oefeningen leerden ze allerlei technieken om een tekst op een bepaalde manier kracht bij te zetten.

Het werd een zeer leuke workshop met als kers op de taart een performance van twee leerlingen die een gedicht, met de geleerde technieken, al rappend brachten. (filmpje)

Toast literair - junior journalist wedstrijd

Toast literair - junior journalist wedstrijd

Zondag, 24 januari 2016

Ook dit jaar namen tal van jongeren deel aan de junior journalist wedstrijd. Het opstel dat ze schreven moest kaderen binnen het thema 'verschillend, maar toch gelijk'. Van de 3 leeftijdscategorieën gingen 2 van onze leerlingen, Renée (1 Latijn) en Camille (5 Economie - Moderne Talen) met de eerste prijs aan de haal.

Tijdens de proclamatie, die plaatsvond in de stedelijke bibliotheek, hebben ze hun opstel voorgedragen aan het brede publiek. Ze deden dit schitterend! Een dikke proficiat aan beide leerlingen maar ook aan alle jongeren die hebben deelgenomen aan deze wedstrijd.


binnenkort ...

Vlajo Ondernemers voor de klas

Vrijdag, 20 januari 2017

Chrysostomos

Vrijdag, 27 januari 2017

Mercurius Rockt

Vrijdag, 10 februari 2017L'année de 4MT

In het kader van hun complementaire activiteit Frans maakten de leerlingen van 4MT een Frans rapnummer met de titel:"l'année de 4MT". Ze schreven zelf de tekst en stonden ook in voor de beelden en de montage van de videoclip.Informatiebrochure

Donwload hier onze nieuwe informatiefolder of vraag een afgedrukt exemplaar aan via ka.lommel@g-o.be